IMG 7062 vierkant

Publicatie boek: Het transformatieproces van winkelgebieden

Utrecht, 25 januari 2024

De focus in het boek ligt zowel  op de aanpak van planmatig ontwikkelde winkelcentra als winkelgebieden die organisch zijn ontstaan.

Veel winkelgebieden kampen met omvangrijke en langdurige leegstand. Voor de leefbaarheid en de waardeontwikkeling van het vastgoed is het cruciaal om deze aan te pakken. Dit kan door transformatie naar multifunctionele centra met een combinatie van winkels, woningen, horeca, maatschappelijke voorzieningen, werkplekken en vrije tijdsvoorzieningen. Dit transformatieproces is echter complex met veel hindernissen. Hierdoor blijft het gewenste resultaat vaak uit. Dit handboek geeft inzicht en biedt instrumentarium om het transformatieproces succesvol te doorlopen.

Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft het krachtenveld binnen het Nederlandse winkellandschap en het  gewenste toekomstperspectief van winkelgebieden als bruisende centra van stad, wijk en dorp. In de laatste twee delen staat ‘de hoe-vraag’ centraal van de transformatie die hiervoor nodig is. Met het benodigde proces, de rol van de betrokken partijen, de financiële haalbaarheid, juridische aspecten en het beschikbare instrumentarium. In het tweede deel ligt hierbij de focus op  planmatig ontwikkelde winkelcentra zoals wijk- en stadsdeelcentra en in het derde deel op winkelgebieden die organisch tot stand zijn gekomen zoals historische binnensteden en dorpskernen.

Het boek is gebaseerd op de expertise van Pieter van der Heijde alsmede de kennis en ervaring van andere deskundigen, praktijkcases en literatuur. In de hoofdstukken zijn kaders opgenomen met praktijkvoorbeelden van transformatieprocessen van winkelgebieden. Het boek is geïllustreerd met foto’s van voorbeeldprojecten in binnen- en buitenland. Het boek biedt professionals binnen de stedelijke ontwikkeling praktische handvatten en is dan ook een must have voor projectleiders en beleidsmedewerkers bij gemeenten en provincies, consultants, projectontwikkelaars, beleggers en het grootwinkelbedrijf.

Het boek kan besteld worden door te mailen naar pietervanderheijde@xs4all.nl of via de boekhandel. 157 pagina’s, geïllustreerd, hardcover, € 34,75

Pieter van der Heijde   Bureau Stedelijke Planning (portret)    (1)

Terug naar blog

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Onze leden blijven op de hoogte via onze online community. Ook niet-leden bieden we graag een mogelijkheid om onze nieuwsberichten te volgen. Interesse? Meld je dan hieronder aan!

Kern voorziet in brede kennis over centrumgebieden met alle daarbij behorende functies waaronder retail. Voorts biedt Kern exclusieve netwerkmogelijkheden voor ontwikkelaars en gebruikers van kernen, en publieke organisaties als gemeentes, door middel van inhoudelijke sessies, publicaties, locatiebezoeken en buitenlandse reizen, vóór en dóór leden.

Adres

Creative Valley CS
Unit 2.12
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht

Copyright © 2023 | Kern - Alle rechten voorbehouden | Design: Buro Toob Young Creatives