Kern Jaarprijs 2023

Op donderdag 20 april 2023 is tijdens het Kern Jaarcongres in Hotel Jakarta in Amsterdam de Kern Jaarprijs uitgereikt. Het Kern Jaarcongres had dit jaar als thema ‘De toekomst van de Stad, hoe centrumgebieden hier aan bijdragen’.

Steeds meer wordt het belang van vitale binnensteden en wijkcentra erkend als essentieel voor goed functionerende steden met groeiperspectieven. Terwijl de detailhandel op veel locaties wel onder druk staat, neemt het belang van aantrekkelijke en goed functionerende centrumgebieden als ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers verder toe. Goede centrumgebieden omvatten een gebalanceerde mix aan functies waaronder winkels, cultuur , en horeca, die zodanig zijn gepositioneerd dat ze synergie aan elkaar bieden. En dat in een omgeving waar steeds vaker ook wordt gewoond en gewerkt.

De genomineerde projecten zijn allen van hoog niveau en zijn inspirerend voor de leden van Kern en de markt als geheel. Heel mooi om te zien dat er grote stadscentrumprojecten en ook kleinere wijkcentra. Fascinerend ook de programmatische invulling van de projecten met een grote varieteit aan functies en natuurlijk veel aandacht voor retail. De mix van volledige nieuwbouw, herontwikkeling, renovatie, transformatie, en focus op het publieke domein is ook tekenend van de brede variatie aan ontwikkelingsopdrachten in centrumgebieden.

De Jaarprijsjury en Kern zijn zeer verheugd over de genomineerde projecten. Wat een diversiteit aan projecten! Wat een kwaliteit! En wat een motivatie bij de indieners! Stuk voor stuk allemaal hoogstandjes. Een deelnemersveld dat ook goed laat zien waar Kern voor staat: stadscentra, wijkcentra, mixed-use, goede retail, duurzaamheid, mooie transformaties, en daar waar nodig goed en creatief omgaan met beperkte middelen.

Kern Jaarprijs 2023

Genomineerden

23 c Duinhal   Almere

Duinhal – Almere

Amvest en 3W real estate

De Duinhal, ontwikkeld door Amvest en 3W real estate en opgeleverd in September 2021, is het kloppend hart van Almere Duin. De opgave voorde Duinhal was complex: het aanbod in de Duinhal mocht conform het bestemmingsplan niet concurreren met het aanbod in Almere Poort. 

23 a Vijfhoek Oldenzaal

Vijfhoek – Oldenzaal

Unibail-Rodamco-Westfield, Realfort en SUM+ Architecten

DeVijfhoek als binnenstadscentrum in een kleine gemeente was geruime tijd een centrum in verval. In nauwe samenwerking met gemeente Oldenzaal, ondernemers en WBO Oldenzaal heeft Unibail-Rodamco-Westfield samen met Realfort en SUM+ Architecten het tij weten te keren.

23 b TREF Middelburg

TREF – Middelburg 

a.s.r. real estate

TREF is een door a.s.r. real estate naar ontwerp van Vocus Architecten volledig vernieuwd winkelcentrum gericht op dagelijks aanbod dat direct naast de binnenstad van Middelburg is gelegen. 

23 d Department Eindhoven

Department – Eindhoven

MN Dutch Real Estate samen met Abcnova en K+P Architekten 

Krachtig voorbeeld van een succesvolle transformatie van een voormalig V&D warenhuis door MN Dutch Real Estate samen met Abcnova en K+P Architekten in het hart van Eindhoven op de hoek van de Rechtestraat en de Vrijstraat.

23 cct 3

City Center Tilburg - Tilburg

Wereldhave, Gemeente Tilburg, NEOO, en Van Schijndel Bouwgroep

City-Center Tilburg is een binnenstedelijke herontwikkeling midden in het stadshart van Tilburg, specifiek in de Emmapassage, Frederikstraat, het Pieter Vreedeplein, het Stadhuisplein en -straat. De herontwikkeling was een samenwerking tussen ondermeer Wereldhave, Gemeente Tilburg, NEOO, en Van Schijndel Bouwgroep. 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Onze leden blijven op de hoogte via onze online community. Ook niet-leden bieden we graag een mogelijkheid om onze nieuwsberichten te volgen. Interesse? Meld je dan hieronder aan!

Kern voorziet in brede kennis over centrumgebieden met alle daarbij behorende functies waaronder retail. Voorts biedt Kern exclusieve netwerkmogelijkheden voor ontwikkelaars en gebruikers van kernen, en publieke organisaties als gemeentes, door middel van inhoudelijke sessies, publicaties, locatiebezoeken en buitenlandse reizen, vóór en dóór leden.

Adres

Creative Valley CS
Unit 2.12
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht

Copyright © 2023 | Kern - Alle rechten voorbehouden | Design: Buro Toob Young Creatives