AdobeStock 486629995 Preview

Terugblik 2023 Commissie Samenwerking Overheid-Markt

Utrecht, 8 maart 2024

2023 stond voor de Commissie ‘Samenwerking Overheid en Markt’ (SOM) in het teken van afscheid nemen van Marco Karssemaker

Met Marco aan het roer heeft de Commissie SOM zich de afgelopen jaren hard gemaakt om de samenwerking tussen de overheid en private partijen te versterken. De achterliggende reden is de overtuiging dat dit leidt tot krachtigere kernen. Alleen gezamenlijk kunnen overheid, ondernemers en vastgoedeigenaren immers komen tot vitale centrumgebieden.

Centraal thema 2023: de gemeente als vastgoedpartij

Het afgelopen jaar stond het thema: ‘De Gemeente als vastgoedpartij’, op de agenda van de commissie. Een zeer actueel onderwerp nu steeds meer centrumgebieden onder druk staan. De meningen lopen echter nogal uiteen of het wenselijk is dat gemeenten vastgoed opkopen, opknappen en vervolgens zelf in beheer houden of het aangepaste pand verkoopt.

Tijdens de SOM-bijeenkomst op de Provada van afgelopen 15 juni pleitte de markt bij het tot stand brengen van vitale kernen voor een flexibelere opstelling van gemeenten ten aanzien van de gemeentelijke kaders. Vergunningen worden alleen verleend als ontwikkelingen passen binnen die kaders. Met een toename van de bouwkosten en roep om transformaties leiden gewenste ontwikkelingen steeds vaker tot onrendabele toppen. Tijdens de Provada-sessie vroeg de markt om een tijdige aanpassing van de gemeentelijke kaders als blijkt dat gewenste ontwikkelingen niet uit kunnen. De markt is daarbij bereid om openheid van boeken te geven om aan te tonen dat de ontwikkelingen niet uit kunnen zonder aanpassingen die buiten de kaders vallen. Gemeenten gaven aan dat het niet gemakkelijk is om hieraan tegemoet te komen, omdat de kaders gebaseerd zijn op besluiten van een gemeenteraad. De oplossing is een vroegtijdige betrokkenheid van de markt bij de tot stand koming van de kaders of de gemeente de gewenste ontwikkelingen laten oppakken waar een onrendabele top op zit. Alle aanwezigen bij de Provada-sessie waren van mening dat dit laatste alleen kan onder een aantal voorwaarden, namelijk:

 1. De urgentie voor de ontwikkeling van het project moet binnen duidelijk zijn. De toegevoegde waarde van de ontwikkeling moet duidelijk aanwijsbaar zijn en voor de gebiedsontwikkeling moet binnen de gemeente draagvlak aanwezig zijn. Met andere woorden: de gemeente moet de gemeenschap kunnen uitleggen waarom het van belang is om de ontwikkeling op te pakken.
 2. Alle betrokken partijen rond de ontwikkeling moeten opereren op basis van gelijkwaardigheid en transparantie en dit organiseren in een projectorganisatie.

Desondanks zijn er gemeenten die de ontwikkeling van vastgoed alleen aan de markt over laten. Deze gemeenten zijn van mening dat hun rol eindigt bij de inrichting van de openbare ruimte. Zij zien veel meer in het scheppen van de kaders. Het beleid moet op orde zijn en de prioriteiten moeten zijn vastgelegd. Binnen die kaders kan een gemeente in gesprek gaan met marktpartijen om hen aan te sporten om structurele leegstand en transformaties op te pakken.

Bedankt Marco!

Na de sessie op de Provada zijn de leden van de commissie SOM net als heel Nederland de zomer ingegaan. Eind augustus kwam het bericht tot ons dat Marco tijdens zijn vakantie was overleden. Marca was Beleidsadviseur Detailhandel Horeca en Vrijetijdseconomie bij de Gemeente Eindhoven en vele jaren een vertrouwd gezicht binnen Kern.

 

Als groot pleitbezorger voor samenwerking tussen overheden en marktpartijen, heeft Marco zich als actief lid sterk gemaakt voor Kern als ontmoetingsplek voor verschillende stakeholders betrokken bij centrumgebieden. Vanuit die overtuiging was hij ook voorzitter van de Commissie Samenwerking Overheid Markt. We gaan je missen Marco! Bedankt voor al je inspanningen en leuke en gezellige tijd binnen de commissie.

Op dit moment bestaat de Commissie SOM uit:

 • Arno Ruigrok - Urban Planning & Commerical Real Estate
 • Herman Kok - Associate Partner at DISCvision
 • Janneke den Ouden – Partner Stad & Co
 • Jacqueline Lycklema – Eventmanager & Communicatiespecialist Kern
 • Jan Willem Speetjens – Senior Consultant Ginder
 • Joris Dahmen – Partner Areaal Advies
 • Maarten Vermeulen – ad-interim Directeur Kern
 • René Vierkant - Directeur Vierders
 • Rick Zijderveld – beleidsadviseur Retail gemeente Den Haag en ambassadeur winkelgebieden provincie Zuid-Holland
 • Ingrid Ploegmakers – Principal Consultant Retail & Vrije tijd Sweco en nieuwe voorzitter van de commissie SOM

Terug naar blog

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Onze leden blijven op de hoogte via onze online community. Ook niet-leden bieden we graag een mogelijkheid om onze nieuwsberichten te volgen. Interesse? Meld je dan hieronder aan!

Kern voorziet in brede kennis over centrumgebieden met alle daarbij behorende functies waaronder retail. Voorts biedt Kern exclusieve netwerkmogelijkheden voor ontwikkelaars en gebruikers van kernen, en publieke organisaties als gemeentes, door middel van inhoudelijke sessies, publicaties, locatiebezoeken en buitenlandse reizen, vóór en dóór leden.

Adres

Creative Valley CS
Unit 2.12
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht

Copyright © 2023 | Kern - Alle rechten voorbehouden | Design: Buro Toob Young Creatives