Kern 2020 22

Kern presenteert het Kern Kompas - Visie op Goede Kernen

Amsterdam, 21 april 2022

Het Kern Kompas is het resultaat van een intensief traject, waarin veel van onze leden hebben geparticipeerd, met de Kern Commissie Mens Trend & Community in de lead, en begeleid door De Argumentenfabriek. Gedurende een aantal maanden is er door de groep gewerkt aan een Kern-brede waardenverkenning. Waaraan moet een goede kern voldoen? Wat zijn onze gedeelde waarden en hoe kunnen deze leiden tot een gemeenschappelijk perspectief op ontwikkeling en herontwikkeling van kerngebieden? Deze vragen, en meer, stonden in ons onderzoek centraal.

Uiteindelijk heeft dit traject geleid tot bijgaand 'Kern Kompas', een 'visiekaart goede kerngebieden' met een aantal sectorbreed gedeelde uitgangspunten die als startpunt kunnen dienen bij (her)ontwikkeltrajecten van stads,- dorps- en wijkkernen.

We hebben hiermee gezamenlijk een scherp beeld geschetst van waaraan een goede kern moet voldoen. Zo krijgen we inzicht hoe we commerciële en sociaal-maatschappelijke waarde kunnen creëren en bestendigen in centrumgebieden. En van daaruit willen wij met onze vereniging én de rest van de sector de volgende stappen zetten. Natuurlijk met de oproep aan jullie allemaal om deze visiekaart de delen in je netwerk en om deze beet te pakken wanneer je met (her)ontwikkeling van centrumgebieden aan de slag gaat. Daarnaast zullen wij, samen met de sector, de komende tijd ook verder werken aan de 'hoe-vraag'. Hoe maak je nu een goede kern?

Er zal vanaf zomer 2023 verder worden gewerkt aan het Kern Kompas. Vanuit Kern zullen we expert-sessies op locatie organiseren waarmee het Kern Kompas in de praktijk zal worden getoetst. Verder zullen we met podcasts en een working paper het Kern Kompas.

Tekst gaat verder onder foto

Visiekaart goede kerngebieden

De Kern Commissie Mens, Trends & Community bestaat uit:

  • Inge Niks (IXIN)
  • Eva Niens (Areaal Advies)
  • Frederik Vermeesch (Rijnboutt)
  • Huub Elders (Colliers)
  • Marco van der Schoor 
  • Toob Alers (Buro Toob)

 

Terug naar blog

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Onze leden blijven op de hoogte via onze online community. Ook niet-leden bieden we graag een mogelijkheid om onze nieuwsberichten te volgen. Interesse? Meld je dan hieronder aan!

Kern voorziet in brede kennis over centrumgebieden met alle daarbij behorende functies waaronder retail. Voorts biedt Kern exclusieve netwerkmogelijkheden voor ontwikkelaars en gebruikers van kernen, en publieke organisaties als gemeentes, door middel van inhoudelijke sessies, publicaties, locatiebezoeken en buitenlandse reizen, vóór en dóór leden.

Adres

Creative Valley CS
Unit 2.12
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht

Copyright © 2023 | Kern - Alle rechten voorbehouden | Design: Buro Toob Young Creatives