Retail23 6

Kern ontbijtsessie ‘Retail in 2023’

14 december 2022

Inflatie, personeelstekorten, logistieke problemen, en discussies over de huren. Problemen te over voor de detailhandel. Voor Kern, in samenwerking met RetailSonar, reden om 14 december jl stil te staan bij ‘Retail in 2023’. Wat staat de detailhandel in het komend jaar te wachten, en wat betekent dat voor ondermeer de vastgoedsector en locaties.

Tekst gaat verder onder foto

Retail23 3

Een ‘volle bak’ bij de Social Impact Factory in Utrecht en ook een flinke groep digitaal via Teams kon luisteren naar inleidingen door Dirk Mulder (ING), André Doffer (DISCvision), en Pieter-Jan De Smet (RetailSonar).

Vanuit macro-perspectief gaan ING-prognoses er vanuit dat het met de recessie nog wel eens mee kan vallen, mede dankzij de grote inkomensoperaties vanuit de overheid. Dat zou een forse meevaller zijn voor de detailhandel. Volgend op de korte termijn perspectieven richtte Dirk zich op lange termijn trends. Thema’s als digitalisering, dynamiek in de supply chains, duurzaamheid, data, en ontwikkelingen in de winkelstraat zullen veel impact hebben op de strategie van detailhandelsorganisaties. Is men nu veel gericht op de kortere termijn gekoppeld aan de cyclus, deze langere termijn thema’s vragen vooral strategische aandacht en voorbereiding.

Tekst gaat verder onder foto

Retail23 2

Als wel vaker in de retail is het een ‘mixed bag’. In de detailhandel zullen veel partijen onder druk kome te staan, maar zullen anderen juist weer kansen gaan benutten. Bij de consumenten zijn vooral die met voldoende spaartegoeden en hogere inkomsten in het voordeel in de huidige tijd. Leefstijlgroepen zullen de recessie verschillend benaderen, variërend van voorzichtig zijn, aanpassen, tot prioriteiten stellen. André geeft aan dat dergelijke verschillen doorvertalen naar de impact van de cyclus op verschillende locaties.

Tekst gaat verder onder foto

Puur fysiek handelen wordt steeds lastiger, maar puur online is het ook niet. Partijen die ‘multi-channel’ een goede balans vinden tussen fysiek en online zullen sterk staan, en dat betekent ook een belangrijke rol voor de fysieke winkel. En leidde Corona tot een heroriëntatie op kleinere en meer nabije locaties voor boodschappen doen en winkelen, lijken inmiddels de grotere en dominante locaties weer terug van weg geweest.

Tekst gaat verder onder foto

Retail23 5

Voor retailers dus de komende tijd zeker geen tijd om stil te zitten. Samengevat door Pieter-Jan: focus op lokale aanwezigheid en activiteit boost sales, consumentenvoorkeur voor convenience en experience, nabijheid is ook key bij een multi-channel strategie, data-gedreven strategie, verdere focus op efficiency bij de operationele kosten, en goed in de gaten houden wat de concurrentie doet.

Zeer goede sessie, met dank aan Dirk Mulder, Sector Banker Retail bij ING, André Doffer, Partner bij DISCvision, en Pieter-Jan De Smet, Marketing Manager RetailSona #sales #experience.

Retail23 7

Retail23 8

Retail23 9

Retail23 1

Terug naar blog

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Onze leden blijven op de hoogte via onze online community. Ook niet-leden bieden we graag een mogelijkheid om onze nieuwsberichten te volgen. Interesse? Meld je dan hieronder aan!

Kern voorziet in brede kennis over centrumgebieden met alle daarbij behorende functies waaronder retail. Voorts biedt Kern exclusieve netwerkmogelijkheden voor ontwikkelaars en gebruikers van kernen, en publieke organisaties als gemeentes, door middel van inhoudelijke sessies, publicaties, locatiebezoeken en buitenlandse reizen, vóór en dóór leden.

Adres

Creative Valley CS
Unit 2.12
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht

Copyright © 2023 | Kern - Alle rechten voorbehouden | Design: Buro Toob Young Creatives