Kern 2023 87

Kern Jaarcongres ‘De Toekomst van de Stad’

Amsterdam – Hotel Jakarta, 20 april 2023

Met sprekers als sprekers Sybrand Buma, Burgemeester van Leeuwarden, Hans Geels, CEO Dille & Kamille, Koos Hoogland, Directeur Eicas Museum Deventer, en Monique Esselbrugge, Wethouder Gemeente Eindhoven werd 20 april jl stil gestaan bij het thema ‘De Toekomst van de Stad’. Met de focus op vitale binnensteden. Het congres vond plaats in Hotel Jakarta, met ruim 150 deelnemers een volle zaal.

Vitale binnensteden en wijkcentra zijn cruciaal voor goed functionerende en leefbare steden. Terwijl de detailhandel in sommige binnensteden onder druk staat, neemt het belang van multifunctionele centrumgebieden als ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers juist toe. Goede centrumgebieden omvatten een gebalanceerde mix aan functies waaronder winkels, cultuur en horeca, die zodanig zijn gepositioneerd dat ze synergie bieden. En dat in een omgeving waar steeds vaker ook wordt gewoond, gezorgd en gewerkt.

Sybrand Buma ging in op het belang van lange termijn strategie en samenwerking aan de  hand van ondermeer Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Hans Geels sprak over de bijdrage van retail aan de binnenstad van de toekomst. Aan de hand van Dille & Kamille liet hij zien hoe extra stappen gezet kunne worden. Koos Hoogland sprak over de rol van cultuur daarbij. Hij liet fraai het effect van de komst van het Eicas museum op de bezoekersstromen in Deventer zien. Reoewin Niesten stond uitgebreid stil bij de uitdagingen waar de horeca voor staat en de verwachtingen die er bestaan. Een vitale horeca vraagt in de toekomst veel aandacht. Jan Ruitenberg ging vervolgens uitgebreid in op de omvangrijke taak waar vastgoedpartijen, vooral ontwikkelaars, voor staan. Ten slotte sprak Pauline Buurma over het belang van een goede positionering en branding-strategie om bewoners en bezoekers tot ‘mede-eigenaar’ van een plek te maken.

Het Jaarcongres werd gevolgd door een diner waar de winnaar van de Kern Jaarprijs werd bekend gemaakt.

Kern 2023 93Kern 2023 171Kern 2023 91Kern 2023 64Kern 2023 228

Terug naar blog

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Onze leden blijven op de hoogte via onze online community. Ook niet-leden bieden we graag een mogelijkheid om onze nieuwsberichten te volgen. Interesse? Meld je dan hieronder aan!

Kern voorziet in brede kennis over centrumgebieden met alle daarbij behorende functies waaronder retail. Voorts biedt Kern exclusieve netwerkmogelijkheden voor ontwikkelaars en gebruikers van kernen, en publieke organisaties als gemeentes, door middel van inhoudelijke sessies, publicaties, locatiebezoeken en buitenlandse reizen, vóór en dóór leden.

Adres

Creative Valley CS
Unit 2.12
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht

Copyright © 2023 | Kern - Alle rechten voorbehouden | Design: Buro Toob Young Creatives