Winkelcentrum

Woonwinkelclusters: blik op toekomstige ontwikkelingen

27 juni 2024, 11:00 - 12:00 - Online

Hoe kun je de ruimtelijke invulling van woonwinkelclusters optimaal benutten? Het Kennisnetwerk Regionale Economie organiseert een webinar over dit onderwerp.

Daarin hoor je hoe je rekening kunt houden met toekomstige ontwikkelingen en hoe je kunt combineren met andere functies van de ruimte.

De laatste jaren signaleert ondernemersorganisatie INretail een toenemend aantal gemeentelijke initiatieven om woonwinkelclusters te vervangen door nieuwe woonwijken. Door de druk op de ruimte is er vaak niet de mogelijkheid woningen op andere plekken te realiseren, waardoor naar het woonwinkelcluster gekeken wordt. 

Hoe kan hier goed invulling aan worden gegeven? INretail daagt gemeenten uit om op een andere manier naar de ruimtelijke invulling van deze clusters te kijken.

In samenwerking met INretail, Fontys en Centrummanagement Utrecht en Platform31 organiseren wij een webinar over de invulling van woonwinkelclusters. Aan de hand van de casus ‘Woonboulevard Utrecht’ zien we waar woonwinkelclusters mee geconfronteerd worden. Maar ook hoe woonwinkelclusters goed gecombineerd kunnen worden met andere functies zoals sport en ontmoeting, maar ook met vergroening en in specifieke gevallen wonen.

Wat gaan we doen? 

Je krijgt aanknopingspunten om met woonwinkelclusters aan de slag te gaan binnen jouw eigen verstedelijkingsopgaven. We laten zien waarom online- en city-stores geen duurzaam alternatief zijn voor deze woonwinkelclusters.

Het programma:       

· opening en welkom door Bernadette Schomaker (Platform31)

· korte introductie (INretail)

· casus Utrecht Kanaleneiland door Jeroen Roose (woonboulevard Utrecht)

· reflectie door Cees-Jan Pen (Fontys)

· afronding

In dit webinar krijg je een eerste indruk van hoe je in de toekomst om kunt gaan met woonwinkelclusters. Bij voldoende belangstelling krijgt het webinar een vervolg met een bezoek aan een woonwinkelcluster en kun je ook eigen vragen en ervaringen delen.

Dit webinar wordt georganiseerd door het Kennisnetwerk Regionale Economie. Dit is een community en platform voor iedereen die werkt aan ondersteuning van het mkb en ontwikkeling van de regionale economie.

Via Microsoft Teams: 

Vergadering-id: 394 435 401 629

Wachtwoordcode: RkW9qU

https://www.kennisnetwerkregionaleeconomie.nl/do/eventreadpublic?id=301408-6576656e74

Aanmelden:

{{Titel agendapunt}}
{{Sub titel // Datum}}

Terug naar Agenda

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Onze leden blijven op de hoogte via onze online community. Ook niet-leden bieden we graag een mogelijkheid om onze nieuwsberichten te volgen. Interesse? Meld je dan hieronder aan!

Kern voorziet in brede kennis over centrumgebieden met alle daarbij behorende functies waaronder retail. Voorts biedt Kern exclusieve netwerkmogelijkheden voor ontwikkelaars en gebruikers van kernen, en publieke organisaties als gemeentes, door middel van inhoudelijke sessies, publicaties, locatiebezoeken en buitenlandse reizen, vóór en dóór leden.

Adres

Creative Valley CS
Unit 2.12
Stationsplein 32
3511 ED Utrecht

Copyright © 2023 | Kern - Alle rechten voorbehouden | Design: Buro Toob Young Creatives